POPAI TÜRKİYE

Perakende Pazarlama( Marketing at-Retail ) nın global tek organizasyonunun 20 ofisinden biri olan POPAI Türkiye Ofisi 2005 Ocak ayında faaliyetlerine başlamıştır.

POPAI Türkiye olarak öncelikli 2 amacımız vardır.

Birincisi, sektörün fiyat odaklı olmasından çıkarak değer odaklı olmasını sağlayarak Türkiye’ nin çizgi altı sektöründe dünya ile entegrasyonunu sağlamak.

İkincisi de, ülkemizde; Fakülte, dernek, akademi, araştırma kuruluşları, marka, tasarımcı ve üreticiler ile temas kurarak, ulusal bazda; bilgi, proje, eğitim, araştırma ve iş birliklerinin geliştirilmesiyle çizgi altı sektörünün çağdaş yapılanmasına yardımcı olmak

POPAI’nin eğitim materyallerini Türkçe’ye çevirerek ülkemizin bu konudaki boşluğunu doldurmak; üye firmalarımıza ve sektörümüze katkı sağlamak amaçlarımız doğrultusunda attığımız ilk adımdır.

POPAI’ nin 75 yıllık bilgi birikimini, POPAI Türkiye Ofisi aracılığıyla Türkiye’ye açması özellikle sektörün belirleyeceği startejilere ışık tutacak, destekleyecektir. POPAI’ nin egitimleri, seminerleri, üniversiteleri, kütüphanesi, sempozyumları; sektörün temel sorunlarına çözüm bulmada önemli faydalar sağlayacaktır.

POPAI Türkiye, üyelerinin dünyadaki gelişmeleri ve yapılan aktiviteleri takip edebilmesini kolaylastıracaktır. Diger taraftan da ciroları toplamı 47 milyar dolar olan global üyelerimizin, Türkiye’deki perakende alanındaki gelişmeleri yakından takip edebilmelerini ve yapılan çalışmalarda yer almalarını sağlayarak sektörün gelişiminde rol oynayacaktır.